TAKT LOS! Sa, 06.08.2022
TECHNOLOG is back!
Unsere neue Veranstaltungsreihe TAKT LOS! wird im KRAMLADEN starten.
Kurze Rede langer Sinn...
Meet us on the dancefloor 😃
Lineup:
-> https://soundcloud.com/anexate
-> https://soundcloud.com/hetum
-> https://soundcloud.com/roton