,,ELECTRO KITCHEN' ELECTRO / HOUSE / TRAP Sa, 13.06.2015
ELECTRO / HOUSE / TRAP

JEDEN SAMSTAG mit

WELCOME SHOTS von

18:00 - 21:00

FREIER EINTRITT